Πολιτική Απορρήτου

Ποιοι Είμαστε

Η ιστοσελίδα www.antoniakatifeli.com διαχειρίζεται από την Αντωνία Κατηφελή.

Για Ποιο Λόγο Χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας (που συλλέξαμε ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως), μεταξύ άλλων, για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας ως χρήστη, για να διαχειριστούμε τις αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών από εσάς, για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας καθώς και, σε περίπτωση που το επιθυμείτε, για να σας στείλουμε εξατομικευμένες πληροφορίες.

Γιατί Χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας

Νομιμοποιούμαστε για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για διάφορους λόγους. Ο κύριος λόγος είναι ότι πρέπει να τα επεξεργαστούμε για την εκτέλεση της σύμβασης που συνάπτετε μαζί μας κατά την εγγραφή και κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς ή όταν λαμβάνετε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες ή τις λειτουργίες μας, ωστόσο υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μας επιτρέπουν να τα χρησιμοποιούμε, όπως, μεταξύ άλλων, το συμφέρον μας να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας ή η συγκατάθεση που μας δίνετε για να σας στείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο.

Με Ποιον Μοιραζόμαστε τα Δεδομένα σας

Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με παρόχους υπηρεσιών που μας βοηθούν ή μας υποστηρίζουν, με τους οποίους έχουμε συνάψει σύμβαση.

Τα Δικαιώματα σας

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε επίσης και άλλα δικαιώματα, όπως για παράδειγμα, να εναντιωθείτε στη χρήση των δεδομένων σας από εμάς.

Η ζωή είναι ένα έργο τέχνης